Löwenthal Skandevall Försäkring AB


Välkommen till Löwenthal Skandevall Försäkring AB

Försäkringsförmedlare sedan 1990

I 30 år har vi hjälpt våra uppdragsgivare att köpa försäkringar och hjälpt till när skador uppstått.

Precis som en advokat företräder vi enbart vår uppdragsgivares intressen. Vi sänker våra kunders försäkringskostnader genom att specialanpassa försäkringsomfattningen och pressa premien. Vi förmedlar försäkring för samtliga försäkringsbolag och är inte knutna till något bolag.

Genom att kombinera juridisk kompentens med försäkringskunnande tillvaratar vi våra uppdragsgivares intressen. Som skadekonsulter ser vi till att ni som skadelidande får den ersättning ni har rätt till.

Med rätt verktyg inom riskhantering kan vi hjälpa er att begränsa behovet av försäkring och effekter av inträffade skador.

Till skillnad mot vad många tror är vi inte ett fördyrande mellanled utan faktiskt någon som spar kostnader och avlastar er med vår specialistkompetens inom försäkring och skador.

Våra kunder finns över hela landet och utgörs av bland annat sågverk, tillverkande industrier, idrottsarenor, advokatbyråer, fastighetsbolag mm. Vi försäkrar 34 av Sveriges flygplatser.