Löwenthal Skandevall Försäkring AB


Riskanalys & upphandling

Oberoende försäkringsgenomgång/riskanalys samt upphandling

Ett samarbete med oss innebär att du utan merkostnad får hjälp med handläggning av företagets försäkringsfrågor. Bland annat ser vi till att kartlägga vilka skador som kan drabba er verksamhet. Med vår erfarenhet och kompetens kan vi tillsammans både reducera risker och förebygga skador.

I samförstånd med oss och med hjälp av vårt analysverktyg, kommer vi fram till vilket försäkringsbehov ditt företag har. Med detta dokument som grund gör vi en upphandling, till vilken lämpliga försäkringsbolag inbjuds.

Därefter sammanställer vi offerterna och redovisar skillnader i omfattning och premier. Vi lämnar våra rekommendationer och du fattar själv beslut om vilket/vilka försäkringsbolag som blir försäkringsgivare fram till nästa upphandling.

Som oberoende försäkringsförmedlare företräder vi alltid våra kunders intressen. Tillgången till hela försäkringsmarknadens utbud av försäkringsvillkor ger oss möjlighet att hitta den bästa försäkringslösningen för ditt företag och dessutom utvärdera försäkringsgivarnas servicenivå när skador uppkommer.

Kontinuerliga uppdateringar och upphandlingar

För att säkerställa att försäkringsskyddet är anpassat efter din verksamhet, så gör vi över tid kontinuerliga justeringar. Minst en gång per år träffas vi för en heltäckande försäkringsrevision. Upphandlingar görs regelbundet för att säkerställa att ditt företag mot bakgrund av rådande marknadssituation har en effektiv premiekostnad.