Löwenthal Skandevall Försäkring AB


Skadehantering

Vi hjälper Dig när det skett en skada

När en skada skett ställs vår erfarenhet, kunskap och nätverk till ert förfogande. Eftersom det ibland händer att ett försäkringsbolag avböjer ersättning, så bistår vi med att läsa och tolka villkoren. Visar det sig att försäkringsbolaget felaktigt avböjt ersättning, företräder vi dina intressen i kommunikationen med försäkringsbolaget, om du så önskar. Det händer att vi får rätt.