Löwenthal Skandevall Försäkring AB


Försäkringsområden

Vad vi försäkrar
Företagsförsäkring
 • Egendomsförsäkring
 • Avbrottsförsäkring för egendomsskador
 • Fastighetsförsäkringar
 • Entreprenadförsäkringar
 • Motorfordonsförsäkringar
 • Transportförsäkringar
 • Ansvarsförsäkring för verksamheten
 • Produktansvarsförsäkringar
 • Professionsansvarsförsäkringar
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • VD- och Styrelseansvarsförsäkring
 • Miljöförsäkringar
 • Rättsskyddsförsäkringar (vid tvister, skattemål, miljöskador mm)
 • Cyberförsäkringar
 • Gruppförsäkringar
 • Recallförsäkringar
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Försäkring i samband med aktieöverlåtelse
Branscher
 • Flygplatser
 • Träindustrier
 • Transportföretag
 • Tillverkande industrier
 • Idrottsarenor och evenemang
 • Advokatbyråer
 • Fastighetsbolag
 • Entreprenadverksamheter
 • Livsmedelsföretag
 • Konsultverksamheter
 • Medie- och underhållningsföretag
 • Bolag inom energi och naturtillgångar