Löwenthal Skandevall Försäkring AB


Medarbetare

Vi som arbetar här
Morgan Löwenthal
Försäkringsmäklare

Morgan Löwenthal

Erfarenhet
1998-2003 Trygghansa Malmö & Växjö, marknad
2004-2005 Mannheimer Swartling Advokatbyrå, jurist
2006-2007 SEB Tryggliv, försäkringsansvarig bankkontor i Syd
2007- Löwenthal Skandevall Försäkring AB, försäkringsmäklare & ägare
 
Utbildning
1999-2003 Juristprogrammet, Lunds Universitet
2007 IFU, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
 
Övrigt

Morgan har varit svensk mästare i juridik 2002 och även landslagsman inom UV-rugby. Numera ägnar Morgan sin fritid åt CrossFit.

Aron Skandevall
Försäkringsmäklare

Aron Skandevall

Erfarenhet
2002-2007 Trygghansa Malmö & Växjö, marknad
2007-2010 Trygghansa, Växjö, gruppchef
2011-2014 Trygghansa, Växjö, ortschef
2014-2017 Trygghansa, Sundsvall, skadechef
2017- Löwenthal Skandevall Försäkring AB, försäkringsmäklare & ägare
 
Utbildning
2002-2014 Trygghansa, interna försäkringsutbildningar
2017 IFU, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
 
Övrigt

Aron har ett förflutet som fotbollspelare och ägnar nu sin fritid åt hustrun och barnen i Gemla.

Administratör