Löwenthal Skandevall Försäkring AB


Klagomål

Ifall Du inte varit nöjd

Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som Löwenthal Skandevall Försäkring AB levererat måste du höra av dig så snart som möjligt.

Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Löwenthal Skandevall Försäkring AB som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Löwenthal Skandevall Försäkring AB.

När du framför klagomål skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på Löwenthal Skandevall Försäkring AB du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Löwenthal Skandevall Försäkring AB ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Hit skickar du ditt ärende:

Löwenthal Skandevall Försäkring AB
Att: Klagomålsansvarig
Storgatan 82B nr 2405
352 46 Växjö

Så går du vidare

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Telefon: 08-555 017 00
Webbplats: www.arn.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Telefon: 0200-25 58 00
Webbplats: www.konsumenternas.se

Konsumenternas försäkringsbyrå
Telefon: 0200-22 58 00
Webbplats: www.konsumenternas.se

Kommunens konsumentvägledning
Telefon: Kontakta din kommun
Webbplats: www.konsumentverket.se

Svensk domstol
Webbplats: www.dom.se